Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach

Serniki 76, 21-107 Serniki

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach

 

Numer identyfikacyjny REGON

29112431197658

 

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

gbpserniki@op.pl

 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

gbpserniki@op.pl

 

Telefon kontaktowy

501228001

 

Data

03.03.2021

 

Miejscowość

Serniki

 

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. LUBELSKIE

 

Powiat

Powiat lubartowski

 

Gmina

Serniki (gmina wiejska)

 

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

4

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

  [ X ] TAK

   

 

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

  [ X ] TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

  {X} NIE

 

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

  [ X ] TAK

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Opis dostępności wejścia do budynku : Wejście z chodnika do budynku bez utrudnień. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Opis dostępności korytarzy, schodów korytarze i pomieszczenia Biblioteki umożliwiają swobodne poruszanie osób na wózkach inwalidzkich .

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

shttp:/https://bibliotekaserniki.pl///s status [ X ] Częściowo zgodna ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-03 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności Liczba stron: 0 Liczba aplikacji: 0 Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Na dzień 01.01.2021 strona internetowa http://bibliotekaserniki.mywebzz.com nie była zgodna z UdC. W dniu 02.03 2021 r. została zmieniona strona internetowa http://bibliotekaserniki.mywebzz.com na nowa stronę https://bibliotekaserniki.pl/

, która jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nowa strona jest w trakcie dostosowywania i rozwijania celem uzyskania coraz większej dostępności. Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

 

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK b.

Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK c.

Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK.

Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

 

 

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1.

Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] TAK 4.

Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

Informacje

Liczba wyświetleń: 95
Utworzono dnia: 24.03.2021

Historia publikacji

 • 07.05.2021 12:54, Administrator
  Edycja strony: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 • 07.05.2021 12:29, Administrator
  Edycja strony: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 • 02.04.2021 11:11, Administrator
  Edycja strony: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach

Wójt Gminy Serniki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach.


Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2021 r.

 

Szczegóły konkursy, w tym wymagania kwalifikacyjne, wymagane dokumenty i  sposób składania ofert znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serniki –  https://ugserniki.e-biuletyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach – https://gbpserniki.naszbip.pl

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/konkurs-1621583253.pdf

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/zalozeniakonkurs-1621583316.pdf

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/zarzadzeniekonkurs-2-1621587791.pdf

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/zarzadzenieprawidlowe-1621588599.pdf